Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет: 253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (VI семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска хидрогеологија

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Стицање основних знања о могућностима примене и методским аспектима истраживања у решавању проблема из различитих области човекове делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса за водоснабдевање, изградња хидротехничких и других објеката, оводњеност лежишта минералних сировина, мелиорације земљишта

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription discounts cards read prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Овладавање основним знањима из захвата и регулације подземних вода као ресурса за раличите намене

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеристике хидрогеологије као природњачко-инжењерске науке и специфичностима подземних вода као природног ресурса или лимитирајућег фактора за обављање различитих делатности.
Појам, садржај, специфичности и мултидисциплинарни карактер инжењерске хидрогеологије Основни принципи и методе истраживања.
Могућности, потреба примене и методски аспекти инжењерско-хидрогеолошких истраживања у решавању проблема из различитих области делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса за водоснабдевање, изградња хидротехничких објеката, оводњеност лежишта минералних сировина, мелиорције земљишта и сл.
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Драгишић В., Докмановић П., Поломчић Д.: Општа хидрогеологија са основама примењене хидрогеологије, ревидован уџбеник у припреми за штампу
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања праћена фото и видео презентацијама

how married men cheat cheat on your wife black women white men
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2*20
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: