Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Физичке основе геотермије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Физичке основе геотермије

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
нема

propranolol pill go levaquin 500mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање основних знања о термодинамици и природи геотермалне енергије, начинима њеног коришћења и полазним основама геофизичке термометрије и комплексних геофизичких истраживања која се спроводе у циљу одређивања геотермалних потенцијала.

cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Исход предмета:
Наставом се постиже основа за даља усавршавања у домену геотермалних истраживања, примене термометријске методе, овладавање техником аквизије у домену термометрије, као и разумевање природе и потенцијала геотермалне енергије.

kaltens sex stories go free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


Теоријска настава
Теоријске поставке ентропије, термодинамике, термодинамички системи у равнотежи, комплексни термодинамички системи, топлотни токови, кретање масе у геотермалним резервоарима, одређивање параметара геотермалних резервоара геофизичким методама, основе термометрије, концепт геотермалне електране.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе из домена теорије термодинамике, геофизичке термометрије и параметризације геотермалних резервоара геофизичким методама. Експерименталне вежбе из домена аквизиције термометријских података, параметризације и мониторинга термодинамичких система. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:
J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: