Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет: 719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геологија и заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија и заштита животне средине

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons

Циљ предмета: Стицање сазнања о животној средини као делу цикличног кретања материје у природи и одговарајућих геолошких и геохемијских система, значају геолошких процеса за квалитет животне средине (тла, воде, ваздуха и биоте), примени геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и могућностима сарадње са другим струкама у тој проблематици

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Оспособљавање за рад у области заштите животне средине као дела геолошких и геохемијских система и примену геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и сарадњу са другим струкама у тој проблематици

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни проблеми заштите животне средине и значај геологије за њихово решавање. Животна средина као део цикличног кретања материје у природи и интеракције у систему литосфера-хидросфера-атмосфера-биосфера. Геолошко-геохемијски системи у животној средини. Процеси у системима стена-руда-вода-биота и њихов значај за квалитет животне средине. Геолошка проучавања животне средине (склоп терена, тектоника). Минералошка, петролошка и геохемијска пручавања животне средине. Утицаји лежишта минералних сировина и њихове експлоатације на животну средину. Хидрогеолошки процеси и животна средина, квалитет и заштита подземних и површинских вода. Геотехничка и геофизичка пручавања животне средине. Синтеза свих геолошких истраживања и постављање комплексних геолошких и геохемијских модела за заштиту и мониторинг животне средине. Сарадња геолога и других струка у решавању проблема заштите животне средине.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају и решавања различитих практичних проблема.
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Публиковани радови.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената

why men cheat how women cheat dating for married people
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 30
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: