Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Даљинска детекција

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Даљинска детекција

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ курса је обука студената геологије да сателитске и аероснимке, као извор података, користе при геолошким истраживањима, да овладају актуелним техникама обраде снимака, њихове анализе и приказа података добијених са њих.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cephalexin xifaxan clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Способност коришћења аеро и сателитских снимака при картирању терена, проучавању хидрогеолошких појава и облика, стабилности падина, истрашивању лежишта, геоморфолошких облика…

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Општe поставкe. Елементи даљинске детекције. Електромагнетна енергија. Сензор. Платформа. Аероснимци. Принцип стереоскопије. Стереоскопија аероснимака. Паралакса. Инверзни стереоскопски ефекат. Прикупљање геолошких података са аероснимака. Критеријуми. Анализа и иинтерпретација склопа, састава и старости. Фотогеолошка карта. Космички снимци. Системи за снимање. Дигитална анализа снимака. Прикупљање геолошких података са космичких снимака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Спектар електромагнетне енергије. Сензори у даљинској детекцији. Снимци. Стереоскопија аероснимака. Ортоснимак и мозаик. Анализа и интерпретација литолошког састава, склопа, старости, хронолошких односа, стабилности падина, хидрогеолошких појава и облика, индикатора минералних сировина идр. на аероснимцима. Обрада сателитских снимака, припрема за рад. Геолошка анализа и интерпретација процесираних сателитских снимака.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Даљинска детекција, Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, Завод за уџбенике, Београд, 2004.
 2. Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation, Th. Avery, G. Berlin, Macmillan, New York, 1992.
 3. Remote Sensing and Image Interpretation, T. Lillesand, R. Kiefer, John Wiley and soons, New York, 1994.
  walgreen online coupons open rite aid coupon
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 2 0 0

  Метода извођења наставе: Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”, показне вежбе, самосталне вежбе

  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  писмени испит 40
  усмени испит
  тест 25
  Предиспитне обавезе Поена
  активност у току предавања 10
  практична настава 25
  колоквијум-и
  семинар-и

  Додатни услови оцењивања: