Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет: 729
E-mail: nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs

Седиментологија Б

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Седиментологија Б

Предавачи: проф. др Небојша Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Петрологија или петрологија седиментних стена

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
walgreen online coupons open rite aid coupon
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Циљ предмета: Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају текстурне карактеристике седиментних стена и депозиционе системе.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
spyware text messages sms spy app free sms spy app
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Исход предмета: Надоградња знања из седиментних стена са обимом примереном практичној примени у одговарајућем студијском програму.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод.Текстурне карактеристика седиментих стена (механичке, хемијске и органогене) Савремене класификације седиментих стена, посебно кластита и карбоната. Увод у депозиционе системе (континентални, прелазни и марински). Литофацијалне карте. Седиментолошки модели басена. Израда литолошких стубова.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Обучавање за макроскопску детерминацију седиментних текстура преко одговарајућих збирки стена, практична израда литолошких и литостратиграфских стубова и литофацијалних карата.
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Литература:

  1. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремњена у визуелном облику (компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама текстура које се изучавају.

i cheat on my husband link cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 45
семинар-и

Додатни услови оцењивања: