Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Стратиграфија Србије

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
Нема

cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Циљ предмета:
Циљ предмета СТРАТИГРАФИЈА СРБИЈЕ је да студент овлада савременим знањима из стратиграфије наших простора, да допринесе формирању слике о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да схвати њихов значај за друге геолошке дисциплине, да развије способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих стратиграфских проблема.

why men cheat how women cheat dating for married people
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета:
Упознавање студената са најважнијим знањима из области стратиграфије, њеном улогом и значајем за упознавање стратиграфске грађе одређеног простора. Примена принципа стратиграфске клсификације са конкретним примерима на теренима Србије. Оспособљавање за коришћење знања из стратиграфије за објашњавање геолошке грађе Србије.

medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Елементарне чињенице о хроностратиграфским јединицама констатованим на тлу Србије. Општи хроно и фацијални стратотипови, домаћи хроно и фацијални стратотипови, њихов значај за одређивање положаја Србије у геотектонском смислу у појединим временским одељцима. Опште карактеристике најкрупнијих стратиграфских јединица на територији Србије. Опште особине и распрострањење. Најшире области развоја. Специфичне области развоја на територији Србије, за сваку од стратиграфских јединица. Палеонтолошки садржај и његов значај за стратиграфију. Посебан осврт на фосилоносне локалитете и њихов стратиграфски значај. Палеогеографске реконструкције положаја појединих јединица за сваку хроностратиграфску јединицу.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Цртање геолошких стубова појединих локалитета и обележавање одговарајућих подручја на картама. Цртање синтезних геолошких стубова и њихово тумачење. Нарочити осврт на карактер специфичних асоцијација фауне и њен значај за корелацију, реконструкцију средине и одређивање геолошке старости творевина.
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Литература:
Анђелковић, М., 1978: Стратиграфија Југославије - палеозоик и мезозоик.- Минерва, 1017 стр., Суботица-Београд.
Ћирић, Б. 1996: Геологија Србије - грађа и развој земљине коре.- Геокарта, 273 стр., Београд.
Димитријевић, М. Д., 1995: Геологија Југославије.- Геоинститут и БАРЕX, Београд, 205 стр, Београд.
Петковић, К. (ур.) Геологија Србије, књ. II, Стратиграфија. ИРГиП., Руд.-геол. фак., Унив. Београду, Београд.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања кроз аудиовизулене презентације, практична настава кроз самосталан рад.

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: