Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет: 514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Настанак и развој живог света

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Настанак и развој живог света

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Циљ предмета: Циљ овог предмета је стицање знања о еволуцији живог света на Земљи.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons

Исход предмета: Студенти стичу знања о појављивању, развоју и изумирању различитих група организама кроз геолошко време, као и променама палеогеографских и палеоеколошких прилика у историји Земље.

walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Први облици живота. Теорије о настанку прве ћелије способне за деобу. Најстарије познате фосилне групе. Најпознатије фосилне биоценозе безскелетних организама. Прва еволуциона експлозија. Велика диверзификација и ширење многих кола морских организама. Освајање копна. Најстарије копнене биљке. Појава првих диносауруса и првих сисара. Мезозојска доминација диносауруса и других рептила. Обнова живог света после велике катастрофе пре 65 милиона година. Диверзификација сисара. Појава и развој човека.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичан рад на фосилном материјалу. Израда презентација самосталних студентских радова.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Литература:

  1. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  2. R. Moody., 1980: Prehistoric World. - Optimum Books
  3. J.Ch. Balouet., 1990: Extinct Species of the World. - Barrons, New York
  4. D. Lambert, D. Naish, E. Wyse., 2001: Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Life. - A Dorling Kindersley Book, London
  5. S. M. Stanley., 1993: Exploring Earth and Life through Time. - W.H. Freeman and co., New York
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремену визелну презентацију, пројекције филмова, практичан рад на фосилном материјалу, учење критичке селекција података за израду самосталних студентских радова на основу стручне литературе и интернета, израда и презентација самосталних радова.

hiv prevention site aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
колоквијум-и 30
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: