Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет: 218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Геологија Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија Србије

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Стицање општих знања о тектонској рејонизацији Србије и развоју научне мисли у вези са геолошком грађом и тектоником Србије, као дела Балканског полуострва.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да познаје све главне геотектонске јединице Србије и њихову унутрашњу грађу.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Изучавање положаја Србије у тектонском плану Алпа и Европе. Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица као што су Српско-македонска маса, Карпато-балканиди, Динариди и Панонски басен са интраконтиненталним басенима. У оквиру наведених јединица приказују се синтезни прегледи мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора, унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се односе на самостални рад по појединим питањима ужих тектоностратиграфских јединица., као и теренска настава у бази и у виду екскурзија.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Литература:

  1. Aнђелковић М., 1982: Геологија Југославије РГФ, Београд
  2. Грубић, А. и Маровић, М. Геологија СЦГ, интерна скрипта
  3. Димитријевић, М.Д., 2000. Геологија Југославије, Барекс, Београд
  4. Актуелни научни радови везани за геологију ових простора
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 20
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: