Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет: 215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Палеогеографија

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
нема

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin xifaxan clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Циљ предмета:
Упознавање са физичко-географским приликама које су постојале у геолошкој историји Земље, узрок њихових појава и последице које су оставиле за собом.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета:
Схватање палеогеографског развоја наше планете од тзв. „космичке фазе“ до савременог периода, те примена у сродним геолошким дисциплинама.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Садржај предмета:


Теоријска настава
Развој палеогеографије. Елементи предела. Тектонски покрети и палеогеографија. Палеогеографске карактеристике кроз геолошке ере. Формирање атмосфере и њена еволуција. Формирање хидросфере и биосфере, и њихова еволуција. Палеоклиматологија. Еволуција климе кроз геолошку историју. Појаве заглечаравања у геолошкој прошлости. Палеобиогеографска реонизација и палеобиогеографске јединице. Велике катастрофичне појаве - узрочници палеогеографких промена. Различити типови палеогеографских карата.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Видео пројекције научних серијала. Демонстрација атласа палеогеографских и литолошко – палеогеографских карата из разних земаља. Израда семинарског рада. Самостална реконструкција ареала одређене групе организама на подручју Србије и Европе.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:
DAVID SCHWARTZMAN, 1999: Life, Temperature and the Earth.- Columbia University, 1-239, New York.
ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд
STANLEY M. STEVEN, 1992: Exploring Earth and Life through Time.- W.H. Freeman and Company, 1-538, New York.
TOMAS M. CRONIN, 1999: Principles of Paleoclimatology.- Columbia University, 1-441, New York.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

kaltens sex stories go free sex stories
best online coupon site go coupons websites for groceries
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: