Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Истражно бушење Б

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Истражно бушење Б

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
Нема

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories natural abortion abortions stories
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета:
Стицање знања о техници и технологији истражног и дубоког бушења уопште, методама и опремом за бушење. Тежиште је стављено на језгровање, односно узорковање стенског материјала и различите поступке језгровања примерене стенама у којима се буши.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета:
Стицање знања о техници и технологији истражног бушења, методама и опремом за бушење. Акценат је стављен на технике опробавење језгра и различите поступке језгровања примерене стени у којој се буши.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


Теоријска настава
Бушотина и њени елементи. Бушење. Физичко-механичке, техничке и структурне особине стена. Поступци језгровања и уређаји за језгровање. Wire Line уређај за језровање. Уређаји за орјентацију језгра. Флуиди за испирање. Прибор за бушење. Уређаји и опрема за маневрисање. Бушилице. Режим бушења. Заштита бушотине. Ликвидација бушотине. Хаварије у процесу бушења. Девијација бушотине. Усмерено бушење. Ударно бушење. Ударно-ротационо бушење. Израда дубоких бушотина. Мере сигурности и заштите.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате методске јединице са предавања. Упознавање са бушаћим прибором и техником рада.
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:
Торбица С., Лековић Б., 2001: Истражно бушење. Рударско-геолошки факултет, Београд.

kaltens sex stories go free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава
тест 4*10

Додатни услови оцењивања: