Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Основи нуклеарне физике

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи нуклеарне физике

Предавачи: Зоран Трифковић, мр Добрица Николић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов:
Nema

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code

Циљ предмета:
Стицање знања о природи нуклеарне силе, настајању и врстама радиоактивног зрачења и о утицају овог зрачења на животну средину.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета:
Оспособљавање студената за откривање и мерење интензитета радиоактивног зрачења, предузимање мера заштите и правила дозиметрије, у окружењу геолошких структура у којима се јавља како природно тако и радиоактивно зрачење које потиче из нуклеарних реактора.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Структура и својства језгра. Енергија везе и нуклеарна сила. Енергијска стањ језгра. Радиоактивност. Време полураспада и активност. Серије радиоактивног распада. Датирање помоћу радиоизотопа. Детекција зрачења. Нуклеарне реакције и трансмутација елемената. Вероватноћа дешавања нуклеарне реакције. Нуклеарна фисија; нуклеарни реактори. Термонуклеарна фузија. Пролазак зрачења кроз материју. Радиационо оштећење. Мерење радијације – дозиметрија. Радијациона дијагностика у науци и технологији. Заштита од радиоактивног зрачења

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске и показно-експерименталне вежбе прате садржај предавања.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
pill abortion stories natural abortion abortions stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Литература: .
Крпић, Д., Аничин, И., Савић, И., 1996: Нуклеарна физика кроз задатке. Универзитетски уџбеник. Београд.
2. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета БУ.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30

Додатни услови оцењивања: