Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геодезије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геодезије

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Упознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи, коришћењем просторних координата преко 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и карата.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Стицање основних појмова о мерењима, изради и коришћењу аналогних и дидгиталних геодетских подлога.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи појмови. Историјски развој, задаци, облик и димензије Земље, врсте пројекција, координатни системи, мерне јединице, геодетске мреже, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за геодетска мерење. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови. Нивелир, врсте нивелира, саставни делови.Пантљике. Методе геодетских мерења. Методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, методе мерења висинских разлика, методе мерења дужина. Методе снимања детаљних тачака. Обрада резултата геодетских мерења. Обрада теренских записника. Рачунање координата геодетских тачака. Рачунање надморских висина геодетских тачака. Дефиниције основних појмова графичких приказа у геодезији. Дефиниције и садржај карата, планова, пресека, профила, аксонометријског приказа. Размере и координатни системи који се користе код планова и карата. Симболи, ознаке и условни знаци. Дигитални планови. Дефиниције и карактеристике дигиталног плана. Коришћење планова и карата. Коришћење планова и карата у функцији интерпретације прстора и као основе за пројектовање. Рачунање површина, рачунање запремина земљаних маса и корисне минералне сировине. Геодетска обележавања. Обележавање правца, дужине, тачке. Геодетски инструменти специјалне израде. ГПС уређаји, 3Д ласер скенери. Примена појединих инструмената у геолошким радовима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања извођењем и израдом практичних задатака и елабората.
i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
propranolol pill go levaquin 500mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Димитријевић С., 1998.: Приручник из геодезије, РГФ, Београд
  3. Димитријевић С., 1994.: Збирка решених испитних задатака из геодезије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  4. Димитријевић С., 1996.: Практикум за вежбе из геодезије, РГФ, Београд
  5. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon site discount drug coupon
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: