Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геофизике I

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из геофизике I

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савладавање технологије извођења геофизичких истраживања, као и комплетан процес припреме за излазак на терен. Све се ово изводи при практичној примени геофизичких истраживања у оквиру различитих врста геолошких истраживања.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Исход предмета је тај да студент буде у стању да самостално обави геофизичка мерења и да разуме прикупљене податке на терену. Такође, на овом нивоу, студент има основу да се усавршава за сложеније ситуације, које задиру у процес обраде и интерпретације.

walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа пројекта геофизичких истраживања. Припрема документације потребне за теренски рад. Припрема подлоге (геолошка карта, топографска карта) за теренски рад. Формирање екипе за сваку методу која се примењује. Налажење документације о основним (базним) мереним тачкама. Провера опреме за теренска мерења. Баждарење инструмената. Одлазак на терен. Постављање профила или мреже мерних тачака. Техника мерења. Узимање узорака. Вођење записника на терену. Обрада података на терену.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Комплетна теоријска настава примењује се у пракси, на терену, а резултат је елаборат о извршеним теренским мерењима.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Литература:

  1. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  2. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
  3. Ј.Ј.Јakosky:1960. Геофизичка истраживања, Научна књига, Београд.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Практична настава се изводи на терену и прати предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 30
елаборат 30

Додатни услови оцењивања: