Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет: 237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Основи магнетометрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи магнетометрије

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

why men cheat how women cheat dating for married people
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент научи основне појмове везане за магнетно поље Земље, да схвати основне карактеристике које утичу на живи и неживи свет, као и поступке које може да примени да би дошао до података који су значајни за дефинисање полупростора испод Земљине површи.

early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геомагнетским истраживањима, као и добре основе за даље изучавање поступака везаних за обраду и интерпретацију прикупљених података.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Магнетно поље Земље, његови елементи и геомагнетске координате. Магнетске карте. Анализа магнетног поља Земље; нормално поље и свођење на дату епоху. Промене магнетног поља у времену; реверзност диполног поља. Вековне и периодичне варијације; поремећаји магнетног поља Земље. Магнетска својства минерала и стена. Киријева температура, сатурациона магнетизација, индукована и реманентна магнетизација. Основи археомагнетских и палеомагнетских испитивања. Инструменти у геомагнетизму. Поступци (врсте) мерења у геомагнетизму.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са магнетским картама. Рачунање нормалног поља. Посета геомагнетској опсерваторији.
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Старчевић, М.,Ђорђевић, А., 1998: Основе геофизике II, Универзитет у Београду, Београд.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: