Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Основи сеизмометрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи сеизмометрије

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основа сеизмометрије, од извођења мерења на терену и обраде сеизмометријских података, до базичне интерпретације и практичне примене резултата сеизмометријских истраживања за решавање различитих проблема.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за рад са опремемом за сеизмометријска истраживања, извођење мерења на терену, обраду резултата мерења и базичну интерпретацију резултата, као основе за даље усавршавање, како у пракси, тако и током образовања на вишим нивоима студија.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе теорије простирања таласа. Простирање таласа у геолошким срединама. Простирање таласа у услојеној средини. Ходохроне преломљених и одбијених таласа за различите моделе полупростора. Извори таласа у сеизмометрији. Инструменти и поступци везани за аквизицију података. Одређивање оптималних параметара аквизиције. Припрема и обрада података сеизмичког рефлективног поступка. Припрема и обрада података сеизмичког рефрактивног поступка. Основе интерпретације резултата сеизмометријских истраживања. Примена сеизмометријских истраживања за решавање геолошких и других проблема.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Обрада сеизмометријских података. Приказивање резултата сеизмометријских испитивања.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Драгољуб Стефановић, Станиша Мартиновић, Слободан Станић; 1996. Основе геофизике I (сеизмичка рефракциона испитивања, сеизмичка рефлективна испитивања, геофизички каротаж), РГФ, Београд.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: