Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Основи електрометрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи електрометрије

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања из групе електричних метода примењене геофизике, односно методе привидне специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методе зароњене електроде.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Исход предмета: Наставом се постиже основа за даља усавршавања нарочито у погледу пројектовња, мерења, прикупљања и обраде података електрометријских метода, као и за њихову квалитативну и квантитативну интерпретацију.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Електричне особине стена и минерала, природа и порекло спонтаног потенцијала,начини провођења електричне струје, подела електрометријских метода истраживања, расподела потенцијала у пуном хомогеном и изотропном простору и полупростору, расподела потенцијала у случају хоризонтално услојеног полупростора и вертикално услојеног полупростора, расподела потенцијала у случају хомогено анизотропног полупростора, дефиниција привидне СЕО, мерни распореди електрода, сметње при мерењу и однос користан сигнал/сметња. Природа и порекло изазване (индуковане) поларизације и параметри методе изазване поларизације (коефицијент поларизације, метал фактор..).

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: Теренска мерења и прикупљање података, конструкција мерених дијаграма, секција и карата на основу параметара добијених методом сопственог потенцијала, изазване поларизације, односа пада потенцијала, еквипотенцијалних линија, методе зароњене електроде и привидне специфичне електричне отпорности.
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Novi Sad.
  4. Сретеновић Б. и Ђекић С.,: Геофизика и заштита животне средине. Рударско-геолошки факултет,Београд.
  5. J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд.
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска разматрања комбинована са презентацијом на рачунару теоретских основа метода сопственог потенцијала, изазване поларизација,еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала, методе зароњене електроде и привидне специфичне електричне отпорности.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: