Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет: 236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Основи гравиметрије

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи гравиметрије

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основа гравиметрије, од извођења мерења на терену до израде и базичне интерпретације грвиметријских карата и практичне примене резултата гравиметријских истраживања за решавање различитих геолошких проблема.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за рад са опремемом за гравиметријска истраживања, извођење мерења на терену и обраду резултата мерења, коришћење гравиметријских база података и базичну интерпретацију гравиметријских карата.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin xifaxan clomid 100mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне врсте гравиметријских истраживања. Гравитационо поље Земље. Нормална расподела и мерене вредности гравитационог убрзања, аномалије гравитационог убрзања. Инструменти, који се користе у гравиметрији. Гравиметријска мерења на копну, на површи и испод површи мора, из различитих летелица и сателита. Методика гравиметријских мерења (распоред мерних тачака, техника мерења). Густина минерала и стена, одређивње густине. Решавње директног и обрнутог задатка. Аномалије изазване узрочницима правилног облика. Обрада и анализа података гравиметријских мерења. Основна интерпретација резултата гравиметријских истраживања. Примена гравиметријских истраживања за решавање геолошких и других проблема.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Обрада гравиметријских података. Израда и геолошко тумачење гравиметријских карата. Израда семинарског рада на задату тему.
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Литература:

  1. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  2. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
pharmacy discounts read pharmacy discounts
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. Кроз израду семинарског рада, студент савладава део градива.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: