Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет: 235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Основи сеизмологије

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи сеизмологије

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање основних знања о природи сеизмогене активности, начинима њеног праћења, врстама база података којима се користи у сеизмологији и полазним основама одређивања утицаја сеизмогене активности на грађевинске објекте.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Наставом се постиже основа за разумевање и даља усавршавања у погледу извођења мерења геофизичких метода на начин који се примењује у сеизмологији, овладавање техником аквизије у домену сеизмологије, као и разумевање природе и степена ризика који настаје као резултат активности сеизмогених зона.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске поставке о простирању сеизмоакустичних таласа, еластичне деформације и динамичко одређиванје модула еластичности, појава рефракције, рефлексије, дисперзије, појам магнитуде и дисипације енергије која настаје у хипоцентру, геометријско и аналитичко одређивање положаја хипоцентра и епицентра, сеизмолошки мониторинг, телесеизми, микротремори и смернице еурокода 8.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе из домена теорије простирања сеизмоакустичних таласа, еластичних деформација, геометријске параметризације сеизмогених зона, елементи еурокода 8. Експерименталне вежбе из домена аквизиције података, геометријске параметризације сеизмогених зона, сеизмолошког мониторинга и аквизиције података микротремора. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Главатовић Б.,2002: Сеизмологија. Скрипта,Београд.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: