Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 237
E-mail: snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Примена рачунара у геофизици

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Примена рачунара у геофизици

Предавачи: доц. др Снежана Игњатовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање рада на рачунару, кроз примену основних рачунарских програма, који се користе у геофизици. Циљ је да се студент обучи како да креира и користи различите базе података, као и да текстулано и графички презентује резултате стручног и научно-истраживачког рада, користећи различите рачунарске програме.

i cheat on my husband link cheated on my husband
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за рад са основним рачунарским програмима (који се примењују у геофизици) и геофизичким базама података, неопходних за савлађивање стручних предмета на вишим годинама студија, као и за научно-истраживачки рад и рад у струци.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:


Теоријска настава
Уводно предавање о примени рачунара у геофизици, детаљно упознавање са програмом предмета. Како ради рачунар. Интернет. Програми за обраду текста, основна правила писања текста. Програми за рад са табелама. Програми за обраду графичких прилога и слика. Програми за израду графичких прилога и слика. Програми за израду презентација, основна правила за успешно презентовање резултата рада. Геофизичке базе података и друге базе података, које се користе у геофизици. Програми за израду графикона и прифила. Програми за израду карата и блок-дијаграма. Специфични геофизички програми

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Избор теме за пројекат (кроз вежбе студент се припрема за израду пројекта, који презентује на завршном испиту) и процена предзнања студената.. Коришћење Интернета. Обрада текста (уношење, слагање и преламање текста, формуле, слике, табеле). Рад са табелама. Обрада графичких прилога (карте и слично) и слика. Израда једноставних слика и графичких прилога.Израда презентација (уношење текста, формула, табела, графичких прилога). Рад са геофизичким и другим базама података. Израда графикона и профила. Израда различитих типова карата и блок-дијаграма.
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Митрић, Н.: Основи рачунарских система. ЦЕТ
  2. Сва доступна литература о програмима, који се користе током курса.
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Све вежбе су практичне и изводе се на рачунару, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
активно учешће у настави 30
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: