Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 4

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 4

Предавачи: доц. др Лидија Беко, Александар Лабан

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Nema

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Циљ предмета: Основни циљ предмета је усавршавање савремених научних тремина, као и развијање језичких вештина разумевања, превођења и писања.

prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Основни задатак наставе енглеског језика је осамостаљивање студената у коришћењу литературе на енглеском језику, као и овладавање вештином пословно-научне комуникације.

kaltens sex stories go free sex stories
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Садржај предмета:

Теоријска настава
Укључује увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара, најчешће заступљених у језику ове струке, на сложеним, лексички богатим текстовима.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања и усмерене су на писмено и усмено савладавање појединих тематских целина.
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Литература:

  1. Стојадиновић, З., 2005: Енглески језик за рударе и геологе. Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences, 2003, OUP, Oxford.
Поповић, Љ., Мирић, В., 1990: Граматика енглеског језика. Завет, Београд.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена примерима. Савладавање градива на вежбама и уз израду тестова и семинарских радова.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 20
тест 40
тестови и домаћи задаци 10

Додатни услови оцењивања: