Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет: 266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина Б

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Циљ предмета: Стицање знања о основним појмовима из области науке о лежиштима минералних сировина, срединама и условима њиховог стварања, контролним факторима полођаја, геологијом и генезом различитих типова лежишта минералних сировина.

medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Овладавање знањима из области систематике лежишта минералних сировина, њихове генезе, везе са одређеним геотектонским јединицама и еволуцијом Земљине коре.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Материјални састав минералних сировина. Металогенетске јединице и епохе. Ендогена лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина. Метаморфогена лежишта. Лежишта изабраних представника лежишта металичних и неметаличних минералних сировина. Лежишта фосилних горива: лежишта угља, уљни шкриљци, лежишта нафте и земног гаса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања. Обухватају анализу карактеристичних представника економских типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и лежишта фосилних горива.
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Јанковић, С., 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта. РГФ. Универзитет у Београду, 540 стр.
  2. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.
  3. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. Univ. of Leicester, 3rd edition. Blackwell Science. 389 pp.
  4. Jеленковић, Р., 1999: Лежишта металичних минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 450 стр.
  5. Мудринић, Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 389 стр.
hiv prevention open aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
how married men cheat cheat on your wife black women white men
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и тестови.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
тест 40

Додатни услови оцењивања: