Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 3

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 3

Предавачи: доц. др Лидија Беко, Александар Лабан

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ предмета јесте да развије језичке способности студената, дефинисане прогармским минимумом.

walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription discounts cards link viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: На часу енглеског језика студенти усвајају специфичне вештине писања и изражавања, активним увођењем терминологије научне струке.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава
Укључују увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на сложеним, лексички богатим текстовима.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања и усмерене су на писмено и усмено савладавање појединих тематских целина.
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Стојадиновић, З., 2005: Енглески језик за рударе и геологе. Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences, 2003, OUP, Oxford.
Поповић, Љ., Мирић, В., 1990: Граматика енглеског језика. Завет, Београд.
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена примерима. Савладавање градива на вежбама и уз израду тестова и семинарских радова.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 20
тест 40
тестови и домаћи задаци 10

Додатни услови оцењивања: