Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 09-12;среда 9-12

Кабинет: 728
E-mail: kristina.saric@rgf.bg.ac.rs

Петрологија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија

Предавачи: проф. др Кристина Шарић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Циљ предмета: Упознавање са основним магматским, седиментним и метаморфним стенама, њиховим склопом и саставом, економским значајем, дистрибуцијом и срединама стварања, као и распрострањености, посебно на територији наше земље.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену - одредбa врсте стена и петрографску анализу (структура, текстура, састав) и припрема за више нивое студија.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Теоријска настава
Грађа Земље (тектоника плоча). Минерали- петрогени и рудни. Магматски процеси и магматске стене. Класификација, терминологија и номенклатура. Геотектонске средине стварања. Седиментне стене - Класификација, терминологија и номенклатура, седиментационе средине. Метаморфне стене - Класификација, терминологија и номенклатура. Околорудне промене и метаморфне фације.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају макроскопску детерминацију састава, склопа и врсте стене.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Вера Ђорђевић, Предраг Ђорђевић, Драган Миловановић, 1991. Основи петрологије. Наука, Београд, 223 стр. - ОБАВЕЗАН УЏБЕНИК
  2. Емин Мемовић, Вера Кнежевић, Владица Цветковић, 2003. Основи петрографије. Универзитет у Приштини, Косовска Митровица (Нови Пазар Yugo Graf), 187 стр.
  3. Велимир Јовановић, Даница Срећковић-Батоћанин, 2006. Основи геологије. Завод за уџбенике, Београд, 162 стр.
  4. Brian J. Skinner, Stephen C. Porter, 1989. The Dynamic Earth: An Introduction to Physical Geology. John Wiley and Sons, Inc. New York.
  5. Ненад Билбија, Весна Матовић, 2009. Примењена петрографија – својства и примена камена. Грађевинска књига, Београд, 430 стр.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, Теренска настава.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 18-30
усмени испит 10-20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 6-10
практична настава 6-10
колоквијум-и 18-30

Додатни услови оцењивања: