Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 3

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 3

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards site prescriptions coupons

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање диференцијлалних и линеарних једначина вишег реда, вишеструких криволинијских и површинских интеграла, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Садржај предмета:

Теоријска настава: Системи диференцијалних једначина. Први интеграли. Системи линеарних једначина првог реда са константним коефицијентима. Вишеструки, криволинијски и површински интеграли. Двоструки интеграли. Троструки интеграли. Криволинијски интеграли прве и друге врсте. Површински интеграл прве и друге врсте. Редови. Нумерички редови, основни појмови и тврђења. Лапласова трансформација. Елементи векторске анализе и теоријеа поља. Парцијалне диференцијалне једначине.

Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Миличић Н., Обрадовић М., 2003: Елементи више математике, Академска мисао, Београд.
  2. Обрадовић И., 1998: Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду.
  3. Миличић Н., Обрадовић М., 2004: Збирка задатака из више математике, Академска мисао, Београд.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15

Додатни услови оцењивања: