Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геоморфологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геоморфологија

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Nema

cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената геологије са процесима у којима настаје рељеф, резвојем рељефа у времену и његове зависности од геолошке грађе.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Могућност читања топографске карте и њеног коришћења за приказ геолошких података, примене знања у даљем проучавању ендогених и егзогених процеса, тумачењу неотектонске активности, тумачењу геолошке грађе.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Геоморфолошки процес. Класификација рељефа. Елувијални процес. Падински процеси. Механизам процеса и развој процеса. Флувијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Дренажно подручје као геоморфолошка јединица. Крашки процес. Механизам процеса и развој у времену. Глацијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Марински процес. Механизам процеса и развој у времену. Еолски процес. Механизам процеса и развој у времену. Aнтропогени процеси. Ендогени агенси у геоморфологији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Топографска карта: приказивање рељефа на топографској карти, конструисање топографске карте, мерења на топографској карти (растојања, површина, нагиб, запремина). Топографски профил: конструисање (уздужни, попречни), Блок – дијаграм: видови блокдијаграма, конструкција блокдијаграма. Анализа квантитативних параметара дренажног подручја: површина подручја, дужина дренаже, густина дренаже, нагиб падине, категоризација токова, индекс бифуркације, хидраулични градијент, одступање од теоријских модела сходно Хортоновим законима.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Геоморфологија, М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
  2. The Earth An Introduction to Physical Geology, E. Tarbuck, F. Lutgens, Merrill, 1990.
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, приказ модела и компјутерских анимација развоја процеса, појава или облика, приказ снимака различитих облика и типова рељефа.

i cheat on my husband link cheated on my husband
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 70
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: