Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 2

О предмету

Студијски програм: Геофизика (II семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 2

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мр Добрица Николић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Циљ наставе Физике II је да се студенти стекну знање из савремене физике која стоји иза: а) функционисања инструмената последње генерације, б) аквизиције и процесирања података и в) коришћења нових енергијских извора и метода заштите животне средине применом тих извора. Настава предмета Физика II треба да допринесе формирању таквог профила инжењера геофизике, који ће захваљујући солидном познавању резултата савремене физике, разумевати и лако прихватати технолошке иновације и примењивати их у науци и пракси.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat

Исход предмета: Овладавање појмовима, величинама и законима савремене физике, потребним за разумевање градива и стицање знања из стручних предмета.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе квантне физике : Увод у квантну физику; Физика атома и молекула; Зрачење атома и молекула и врсте спектра; Основе квантне физике материјала; Квантна теорија електропроводљивости; Квантна теорија магнетизма.
Елементарне честице и физика језгра: Основе квантне статистике мноштва; Структура материје и типови елементарних честица; Нуклеарна сила, нуклеарне реакције и зрачење језгра; Нуклеарна енергија.
Основе физике геопростора: Појам геопростора; Интеракција интерпланетарног магнетског поља и геомагнетског поља; Методе истраживања геопростора.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg

Литература:

  1. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета у Београду, Београд.
  2. Милена Напијало, 1998: Физика материјала, Универзитету Београду, Београд.
  3. Стеван Ђениже, 1998: Основе атомске и молекуларне физике, Универзитет у Београду, Београд.
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30

Додатни услови оцењивања: