Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 2

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање функција, интеграла и диференцијалних једначина, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards link viagra discount coupon
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава:Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.

Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Литература:

  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
best online coupon site go coupons websites for groceries
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15

Додатни услови оцењивања: