Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 80
E-mail: rada.baosic@rgf.bg.ac.rs

Хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија

Предавачи: др Рада Баошић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

hiv prevention site aids testing at home
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ предмета Да студент стекне знање из опште и неорганске хемије које му је неопходно за савладавање градива из одабраног студијског програма као и за надоградњу и проширење знања према потребама његовог даљег усмерења.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Исход предмета Оспособљеност студента да препозна и примени одговарајући математички апарат неопходан за решавање конкретног проблема из струке.

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Садржај предмета:

Садржај предмета
Теоријска настава

Предмет изучавања хемије, појмови: хемијски елемент, супстанца, смеша супстанци. Основни закони хемије. Структура атома. Средња (просечна) маса атома и молекула. Периодни систем елемената. Периодни систем и електронска конфигурација атома елемената. Хемијска веза. Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Дисперзни системи. Електролити. Распрострањеност елемената у природи. Н. Племенити гасови. Елементи VIIА групе – Халогени елементи. Елементи VIА групе – Халкогени елементи Елементи VА групе – Подгрупа азота. Елементи IVА групе – Подгрупа угљеника. Елементи IIIА групе – Подгрупа бора. Елементи IIА групе – Земно-алкални елементи. Елементи IА групе – Алкални елементи

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Из Опште хемије су рачунскe и показно-експерименталне и прате предавања. Вежбе из квантитативне хемије су експерименталног типа и односе се на идентификацију I, II, III i IV групе катјона и анјона
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Литература: Литература

  1. С.Нешић,С.Маринковић и А.Костић-Пулек :”Општа и неорганска хемија “,Рударско-геолошки факултет ,Београд 2007
  2. Н.Глинка, Общя химия, Химия,Москва 1985
  3. С. Нешић ,А.Костић-Пулек,Р.Булајић, С.Маринковић и В.Мановић:” Практикум из опште хемије са квалитативном анализом”, Рударско- геолошки факултет ,Београд 2005
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Методе извођења наставе Теориски: предавања
Експериментално : вежбе

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
практична настава 10
колоквијум-и 20

Додатни услови оцењивања: