Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика I

О предмету

Студијски програм: Геофизика (I семестар -OAS)

Назив предмета: Математика I

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Nema

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

spyware text messages ps4haber.com sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Исход предмета: Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband link cheated on my husband
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy app free sms spy app
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

  1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. 3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15

Додатни услови оцењивања: Услов да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима. Услов да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset