Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Управљање отпадом - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Управљање отпадом - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Управљање чврстим отпадом подразумева како поновну употребу и искориштење састојака чврстог отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала који ни на који начин не може бити искориштен. У оквиру овакве поставке предмета применом инжењерских принципа докторант се упознаје са разним приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за развој сложеног система за управљање чврстим отпадом. На курсу се стичу основна сазнања о принципима руковања чврстим отпадом, сазнања која омогућују да се на основу познавања састава и особина отпада процени да ли је неки материјал отпад или се пак може користити као нова техногена сировина. Проучава се велики броја процеса за третмана чврстог отпада, укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Сазнања из области карактеризације, из сепарације, процесирања, из низа примера у привреди, као и трансформације чврстог отпада – било ког порекла, омогућују избор метода збрињавања и управљања отпадом, уз један интердисциплинарни приступ.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

hiv prevention open aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

У оквиру овог курса научиће се о класификацији различитих типова отпада према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни принципи, апарати и поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања појединих корисних компоненти отпада. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у појединим фазама производње и прераде минералних сировина. Размотриће се могућности смањења отпада у појединим фазама производње, прераде и коришћења минералних сировина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Термичка обрада отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Затим ће се, у оквиру овога курса, стећи основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. Кроз стратегију ће слушаоци бити упознати са историјом управљања отпадима, хијерархијом, еволуцијом опција, доношењем одлука. Проучаваће се велики број процеса за третман чврстог отпада., укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Анализирани технолошки процеси биће примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад који није штетан, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:
1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. 2. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I. 3. Rhyner, Schwartz, Wenger, Kohrell. 1995: Waste Management and Resource Recovery, CRC Press. 4. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Видео бим, PC, рад са микроскопима, коришћење еталона из колекција.

why men cheat how women cheat dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Одбрана 8 вежби (8 x 4 = маx. 32 бод.); Тест (4 x 3 = маx. 12 бод.); Семинарски (маx. 18 бодова); Писмени (4 x 7 = маx. 28 бода).

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure