Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Управљање и рационално коришћење природног гаса

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Управљање и рационално коришћење природног гаса

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Положен један од предмета: Пројектовање гасоводних система; Дистрибуција гаса; Експлоатација и одржавање гасоводних система; Сагоревање гасовитих горива; Енергетика и одрживи развој.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupon site discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Циљ предмета: Усвајање мултидисципланарног приступа (технички, еколошки, економски, правни, друштвени) одрживом коришћењу природног гаса. Детаљно упознавање са проблемаима гасне привреде на светском, регионалном и локалном нивоу.

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљавање студента за пројектовање система управљања коришћењем природног гаса на регионалном и локалном нивоу, енергетски ефикасних метода и поступака коришћења, као и еколошке и економске анализе предложених решења.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Место и улога природног гаса у светској енергетици. Гасификациони систем Србије. Концепт гасификације. Идејно решење гасификације подручја. Усклађивање различитих система снабдевања енергијом. Одређивање конзума. Проблем неравномерности потрошње. Рационализација коришћења природног гаса у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације. Енергетски и еколошки аспекти сагоревања природног гаса. Основи економике гасоводних система. Инвестициони и експлоатациони трошкови. Анализа финансијских токова. Економски параметри рада система. Еколошки аспекти коришћења природног гаса. Одрживи развој енергетике природног гаса. Међународна и домаћа техничка и правна регулатива у области гасне привреде.
i cheat on my husband link cheated on my husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards

Литература:

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. Гереке, Моделирање енергетике и животне средине, Привредна штампа, 1982.
  4. Х. Пожар, Основе енергетике, Школска књига, 1976.
  5. Различите публикације International Gas Union, International Energy Agency, World Energy Council и др.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, консултације са кандидатом

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 50

Додатни услови оцењивања: