Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода II

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Прерада вода II

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент се уз широко теоријско и практично знање о примарној, секундарној и терцијарној преради вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду вода) упозна детаљније са линијама за: прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање одређених индустријских отпадних вода, као и комуналних отпадних вода и муља.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Усавршавање и стицање нових теоријских и практичних знања за рад у области прераде вода и инжењерства заштите животне средине (у области заштите животне средине, давања технолошких решења за прераду вода за пиће, индустријску употребу и пречишћавање индустријских отпадних вода, пројектовања линија за прераду вода) као и конкретно решавање проблема прераде вода везаних за тему докторске дисертације из области рударског инжењерства.

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Садржај предмета:

Физичкохемијски и микробиолошки параметри квалитета природних и отпадних вода. Специфични параметри квалитета природних и отпадних вода. Самопречишћавање водопријемника. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Примарна, секундарна и терцијарна прерада вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду воде за пиће, индустријску употребу и пречишћавање отпадних вода). I семинар: Одређена метода прераде воде са примерима примене. Линије за: 1) прераду воде пиће; 2) прераду воде за индустријску употребу; 3) пречишћавање отпадних вода припреме угља; 3) пречишћавање отпадних вода припреме Pb-Zn руде; 4) прераду киселих рудничких вода; 5) прераду отпадних вода металургије; 6) прераду одређених индустријских отпадних вода; 7) прераду комуналних отпадних вода. Прерада муља. II семинар: Пројектованје линије за прераду одређене индустријске отпадне воде (или воде за пиће или индустријску употребу).
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, ГФ. Бгд., 2005.
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
 7. G.Tchobanoglous, F.L. Burton (ed.), H.D. Sten-sel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engin-eering/Math; 4th ed., 2002.
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, ЈУП, Бгд., 1994.
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.
 12. Coagulation and Flocculation (Surfactant Science Series), Taylor & Francis Ltd, Oxford.
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: предавања, студ. истражив. рад, семинари, онсултације

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: