Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи флотацијске концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи флотацијске концентрације

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon

Циљ предмета: оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области примене флотацијске концентрације.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања, трансфер научних достигнућа у праксу флотацијске концентрације примарних или секундарних сировина, учествује или води стратећка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина, да помогне при конструисању уређаја за флотацијску концентрацију

prescription discounts cards link viagra discount coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Феномени на границама фаза: површинска енергија и поларност фаза. Граница фаза: чврсто-течно ( дисоцијација, хидратација, хидролиза, растварање, адсорпција, образовање двојног електричног слоја, образовање површинских једињења, хетерогена хемијска реакција); чврсто - гасовито (оксидација); течно - гасовито (површински напон) и чврсто - течно - гасовито. Нови флотацијски реагенси. Синтеза флотацијских реагенаса Механизми деловања флотацијских колектора Изучавање састава адсорбованих слојева. Флотацијска пена. Минерализација ваздушних мехурића, вероватноћа судара и пријањања минерала уз мехурић.Кинетика флотирања, кинетика адсорпције, кинетика пријањања минералних зрна уз ваздушне мехуриће, кинетика левитације.
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Литература: `Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; ф; СМЕ SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5.;А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001., Теоријски аспекти флотирања, едитори: Н. Ћалић, С. Милошевић 1997. Бгд.Радови и књиге из области флотацијске концентрације

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: консултације, експериментални и домаћи рад,

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: семинарски рад и усмени испит

viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon