Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност функционисања рударских машина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност функционисања рударских машина

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Положен један од предмета: Одржавање рударских машина, Поузданост рударских машина

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost

Циљ предмета: Циљ предмета представља упознавање студената са концептом стандарда серије IEC-300 и могућностима апликације реалних проблема евалуације употребног квалитета рударских машина на бази перформансе сигурности функционисања.

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Исход предмета: Стицање активног знање у смислу управљања употребним квалитетом рударских и расположивошћу рударских машина.

spyware text messages sms spy app free sms spy app
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Сигурност функционисања представља најкомплекснију и једну од најважнијих карактеристика многих производа, па и рударских машина и опреме. Обезбеђење сигурности функционисања обухвата поузданост и погодност одржавања као и подршку одржавању коју обезбеђује купац (и/или испоручилац). Одговорности за обезбеђење сигурности функционисања сносе и испоручилац и купац.Сигурност функционисања је појам који се користи да опише расположивост и факторе који на њу утичу, и дефинисана је стандардом ЈУС и ISO. Од нивоа успешности реализације ових перформанси у многоме зависи ``квалитет у употреби``, али и укупни трошкови животног циклуса машине. Студенти докторских студија у оквиру овога курса посебно изучавају: карактеристике животног века и животног циклуса рударских машина и опреме, концепцију развоја и конструисања машина, посебно њихову повезаност са фазом експлоатације и одржавања, стандарде серије IEC-300, захтеве и примену захтева за обезбеђивање сигурности функционисања, методологије за анализу и евалуацију парцијалних показатеља сигурности функционисања, методологију одржавања према поузданости.
propranolol pill go levaquin 500mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Јовичић, С., Тодоровић, Ј., Сигурност функционисања, ДСКС, Београд 1996.
  2. Тома Танасковић, Одржавање рудраских машина, РГФ, Београд, 1998. Стандарди IEC 300
  3. Strandberg, K.: IEC 300 “Dependabilility” complement to ISO 900, 1992.
  4. Јовичић, С., Стандардизација у области поузданости и погодности одржавања техничких система, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
  5. Јовичић, С., Обезбеђење погодности одржавања, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, консултације са кандидатом

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 50

Додатни услови оцењивања: