Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнајња са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом. Сабирање и припрема нафте, гаса и лежишних вода представља веома значајан део процеса производње нафте и гаса. Систем сабирања и припреме лежишних флуида обезбеђује производњу ових флуида, уз респектовање критеријума оптималности, и припрему флуида у циљу испуњења техно-економских захтева за даљи транспорт нафте и гаса односно испуњења техно-економских и еколошких захтева за одлагање вода. Примењена техно-економска решења у систему сабирања и припреме лежишних флуида имају директан утицај на техничку и економску ефикасност не само процеса сабирања и припреме флуида већ и на процес производње ових флуида. Транспорт нафте и гаса чини значајан део укупног процеса производње нафте и гаса. Да би се могао одвијати процес производње нафте и гаса неопходно је омогућити да се транспорт несметано одвија од бушотина до сабирних станица, као и од сабирних станица до рафинерија односно потрошача. Због тога се студенти упознају са врстама и карактеристикама струјања флуида. Како у нашој земљи 70% нафти припада типу парафинских нафти, а 30% високо парафинској са израженим проблемима у току процеса производње детаљно се проучавају карактеристике протока и начини транспорта високо-парафинских нафти.Избор оптималних параметара цевовода као што су траса, пречник, квалитет материјала и класа притиска се датаљно анализирају. Такође се разматрају инвестициона улагања у нафтоводе и гасоводе, као и експлоатацини трошкови. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupon site discount drug coupon
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља: Сепарација гаса из нафте, Сепаратори, Уређаји за издвајање воде из нафте, Припрема лежишних вода за одлагање, Системи сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса, Припрема природног гаса, Проток нафте и гаса кроз цевоводе, Неизотермни проток нафте, Проток гаса, Двофазни проток, Парафинске нафте, Пумпе и компресори, Цеви, Избор оптималних параметара цевовода, Одржавање цевовода
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:
Б. Прстојевић, Припрема нафте, гаса и лежишних вода, РГФ, 1996.
Б. Прстојевић, Цевоводни транспорт нафте и гаса, РГФ, 1998.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
propranolol pill go levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови

in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 60

Додатни услови оцењивања: