Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнања са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом. Предмет обухвата најновије методе за пројектовање механичких метода експлоатације данас у свету и код нас. Студенти се упознају са свим детаљима пројектовања и избора опреме. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Такође, студенти се упознају и са детаљима сложених производних система, стандардним и хоризонталним бушотинама. Посебна пажња је посвећена мултилатералним бушотинама и њиховој примени.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat cheat on your wife black women white men
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља која су на располагању:
 1. Сложени производни ситеми.
 2. Карактеристика утока нафте и гаса у вертикалну, косу и хоризонталну бушотину.
 3. Упоредна анализа производње нафте из вертикалне косе и хоризонталне бушотине.
 4. Мултилатералне бушотине и њихове карактеристике.
 5. Динамика протока флуида кроз бушотину.
 6. Регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина.
 7. Систем анализа рада еруптивних нафтних и гасних бушотина.
 8. Систем анализа мреже бушотина (интегрални модел поља)
 9. Методе експлоатације нафте и гаса
 10. Карактеристике механичких метода експлоатације
 11. Технологија експлоатације гаслифтом (континуални, повремени, клипни)
 12. Технологија експлоатације дубинским пумпањем
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:
Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт: СИСТЕМ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ НАФТЕ И ГАСА ЕРУПТИВНОМ МЕТОДОМ, Монографија, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стране
Даниловић Д., Механичке методе експлоатације нафте и гаса, 255 страна, РГФ, 2003.

hiv prevention site aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови

i cheat on my husband link cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 60

Додатни услови оцењивања: