Српски | English

Хемија у рударству

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Хемија у рударству

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Завршен X семестар

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards read prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета: Упознавање студената са конкретном применом хемије у рударству и коришћењем резултата примене хемије у рударству.

cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Исход предмета: Коришћење знања стеченог у оквиру изучавања овог предмета при изради докторског рада студената.

pharmacy discounts read pharmacy discounts
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Садржај предмета:


 1. Хемијски састав минералних сировина. Изучавање квалитативног хемијског састава и начина исказивања квантитативног хемијског састава угљева, нафте, природног гаса и др. минералних сировина (елементарни састав и минералошки састав). Класичне хемијске и инструменталне методе које се користе за одређивање хемијског састава минералних сировина.
 2. Загађивачи животне средине који настају при експлоатацији и коришћењу минералних сировина. Супстанце које представљају загађиваче ваздуха, воде и замљишта, а које настају при експлоатацији и употреби минералних сировина (гасови настали при употрби експлозива при минирању у рудницима, димни гасови настали при сагоревању фосилних горива-угљева, нафте и природног гаса, пепо и шљака, који настају у термоелектранама и др.). Методе анализе загађивача животне средине и начини исказивања квантитативног састава загађивача ваздуха, воде и земљишта.
 3. Хемијско-технолошке методе заштите животне средине. Изучавање хемијско-технолошких метода помоћу којих се смањује штетно дејство загађивача на ваздух, воду и земљиште (поступак одсумпоравања димних гасова у термоелектранама, стабилизација/солидификација пепела и шљеке и др. методе)
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

 1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, РГФ, Београд, 2001,
 2. D. McQuarrie, P. Rock, DescriptineChemistry, W. H. Freeman and Company,New York,1985,
 3. S. Manahan, Envinronmental Chemistry, CRC Press, 2005,
 4. Ј. Мишовић, Т. Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ, 1978,
 5. К. Пискатова, К. Браскхов, Аналитицхескаyа кхимиyа, Москва, В. Сх., 1979,
 6. В. Посyпаико,И.Пyатницкии, Аналитицхескаyа кхимиyа и техницхескии анализ, Москва,В.Сх.,1979
 7. В.Василев,Аналитицхескаyа кхимиyа-Физико кхемицхеские методy анализа, Москва,В.Сх., 1994
 8. И.Зхирскии,Г.Новиков,Физицхеские методи иследованиyа в неорганицхескои кхимии,В.Сх., 1989,
 9. А. Пилипенко, Аналитицхескаyа кхимиyа, Москва, В. Сх., 1990.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања професора у којима се уопштено разрађује тематика овог предмета. Заједнички рад студената и професора, уз коришћење литературе, на изради студијског истраживачког рада на задате теме које су у вези са будућим докторким радом студената.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Стденти це добити оцену на основу израде 4 студијска истраживачка рада (од 0 до 25 поена). Укупна оцена ових радова обухватаће: оцену писаног дела рада, оцену излагања рада и оцену одбране рада.

i cheat on my husband link cheated on my husband
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
pharmacy discounts site pharmacy discounts
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes