Српски | English

Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: нема

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Циљ предмета: Стицање знања из области физике атомских судара и примена тих знања на проучавање процесе који укључују електроне, атоме, јоне и молекуле конституената атмосфере као и честица које проистичу из загађења атмосфере поступцима који се примењују у рударству.

prescription discounts cards click viagra discount coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Исход предмета: Познавање физичких механизама промена које настају у загађеној атмосфери, као и функционисање инструмената за детекцију тих промена.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Садржај предмета:

Интеракција електромагнетских поља при сударима: електрон-атом, атом-атом (молекул), јон-атом (молекул) и јон-јон Квантне статистике. Ударни пресеци за рекомбинацију, дисоцијацију, припајање. Неутрална атмосфера. Основни конституенти и њихови висински профили. Дефиниција плазме. Транспортни процеси у плазми. Методе мерења параметара плазме: температуре и концентрације Јонизована околина Земље. Физички принцип и коришћење ласера. Физички принцип и коришћење лидара.
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code

Литература:

  1. Предавања из физике, В. Георгијевић и група аутора, Универзитет у Београду, Технички факултети, 2003.
  2. Савремена истраживања у физици, Институт за физику Београд, Научна књига, 1981.
  3. Др Божидар С. Милић, Основе физике гасне плазме, Научна књига, 1977.
  4. S.N. Ghosh, The Neutral Upper Atmosphere, Springer, 2002.
hiv prevention site aids testing at home
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, показне вежбе

hiv prevention open aids testing at home
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupon site discount drug coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 60

Додатни услови оцењивања: