Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 215
E-mail: ivan.obradovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање информационих система

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Пројектовање информационих система

Предавачи: проф. др Иван Обрадовић, проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Информатика 1

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Циљ предмета: Упознавање са савременим теоријским и практичним аспектима пројектовања информационих система

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Студенти ће овладати методама и техникама које ће их оспособити за учешће у пројектовању и увођењу информационих система у савремене пословне системе

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава :
Курс започиње прегледом основних појмова везаних за анализу и моделирање пословних информационих система. Потом се кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Дају се основне карактеристике објектно-оријентисаних система. Објектно оријентисана анализа и пројектовање се презентирају кроз основне елементе језика UML (дијаграме случајева коришћења, класа, секвенци). Студенти се потом упознају са специфичностима пројектовања ГИС-а и просторних података, као и основама дистрибуираног (Интернет) ГИС-а. Коришћењем CASE алата сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на конкретним примерима информационих система везаних за рударство, геологију, заштиту животне средине и заштиту на раду. Кроз израду пројекта информационог система коришћењем CASE алата студенти ће демонстрирати савладано градиво.
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Dennis A., Haley Wixom B., Roth R.M., System Analysis and Design, John Wiley and Sons, 2006.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Mилићев Д., Oбјективно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро кнјига, 2001.
  4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.
  5. Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org
  6. Esri training and education http://training.esri.com/gateway/index.cfm
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 10
семинар-и 45

Додатни услови оцењивања: