Српски | English

Методе оптимизације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Методе оптимизације

Предавачи:

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

how married men cheat cheat on your wife black women white men
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Екстремални проблеми су присутни у свим сферама људског живота и као такви имају изузетан значај. Циљ овог предмета је упознавање инжињера са основним техникама и методама оптимизације у циљу њиховог оспособљавања за решавање разних конкретних екстремалних проблема са којима се сусрећу у пракси.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета:

Садржај предмета:

Неки примери проблема линеарног програмирања. Општи проблем линеарног програмирања: формулација проблема и решавање. Дуални проблем. Специјални проблеми линеарног програмирања: транспортни проблем, проблем целобројног програмирања. Проблем нелинеарног програмирања: економска и геометријска интерпретација, решавање Лагранжовом методом. Проблем конвексног програмирања: формулација и решавање. Проблем динамичког програмирања: формулација и решавање. Теорија редова чекања. Симулације.
hiv prevention site aids testing at home
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Metodi reshenjija ekstremaljnjih zadach, F.P. Vasiljev, Moskva, 1981.
  2. Metodi optimizaciji, F.P. Vasiljev, Moskva, 2002.
  3. Operaciona istraživanja, S Krčevinac, M. Cangalović, V. Kovačević Vujčić, M. Martić, M. Vujošević, Beograd, FON, 2004.
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и менторски рад са кандидатима. Самостални рад кандидата.

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 2x25

Додатни услови оцењивања: