Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 215
E-mail: ivan.obradovic@rgf.bg.ac.rs

Интелигентни системи за подршку одлучивању

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Интелигентни системи за подршку одлучивању

Предавачи: проф. др Иван Обрадовић, проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Информатика I

pill abortion stories read abortions stories
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са савременим теоријским и практичним аспектима интелигентних система за подршку одлучивању

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Студенти ће овладати методама и техникама вештачке интелигенције које ће их оспособити за коришћење интелигентних система за подршку одлучивању

free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon site discount drug coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Основна својства интелигентних система и нивои расуђивања. Предстаљање знања и технике закључивања и претраживања. Закључивање у присуству неизвесности засновано на фази скуповима. Експертни системи: засновани на правилима и засновани на оквирима. Системи за расуђивање на основу случајева. Инжењерство знања: прикупљање, пројектовање, тестирање, документовање и одржавање. Типови, елементи и основни механизам неуронских мрежа, ативационе функције и обучавање. Елементи и основни кораци генетских алгоритама. Хибридни интелигентни системи, начини спрезања интелигентних метода. Откривање знања (data Mining): анализа података и откривање структурианих образаца (patterns), пречишћавање и сортирање великих количина података, екстраховање информација и знања, примена статистичких метода. Софтверски, кооперативни и интернет интелигентни агенти.
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene

Литература:
Davis L. (ed.), Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold, 1991.
Durkin J., Expert Systems, Design and Development, Macmillan Publishing Company, New York, 1994.
Goonatilake S. and Khebbal S., Intelligent Hybrid Systems, John Wiley and Sons, 1995.
Субашић П., Фази логика и неуронске мреже, Техничка књига, 1997.
Wasserman P.D., Neural Computing, Theory and Practice, Van Nostrand Reinhold, 1989.
Watson I. and Marir F., "Case-based reasoning: A review", The Knowledge Engineering Review, Vol. 9:4, 1994, 327-354.
Девеџић В., Интелигентни информациони системи, ДИГИТ/ФОН, Београд 2000.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 10
семинар-и 45

Додатни услови оцењивања: