Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Извори и детекција електромагнетског зрачења

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Извори и детекција електромагнетског зрачења

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis

Циљ предмета: Знање стечено током основних студија у области електромагнетских таласа овим предметом ће бити обновљено на вишем нивоу и проширено основама нуклеарне физике, са нагласком на јонизујућем електромагнетском и честичном зрачењу.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Довољно висок ниво знања инжењера рударства о: а) мерним техникама које користе електромагнетско зрачење и б) природи, методама детекције и заштите од јонизујућег зрачења, како би ова знања применили у рударској пракси, а у складу са стандардима струке и прописима о заштити на раду.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
vermox prodej vermox spc vermox cena

Садржај предмета:

 1. Електромагнетско окружење. Спектар електромагнетских таласа.
  Електрична, оптичка и јонизујућа зрачења
  Рентгенско, (Х) зрачење. Спектар Х-зрачења (континуални и карактеристични)
  Интензитет и апсорпција Х-зрачења. Брагова дифракција и испитивања материјала
 2. Зрачење атомског језгра Енергија везе и нуклеарна сила. Енергијска стања језгра
  Радиоактивност и закон радиоактивног распада. Активност.
  Алфа распад, бета распад и гама зрачење. Серије радиоактивног распада
  Датирање путем радиоизотопа (C-14, K-40, Rb-87…)
  Добијање нуклеарне енергије фисијом. Нуклеарно гориво, реактори и електране
  Детекција и јединице за мерење интензитета јонизујућег зрачења.
  Уклањање радиоактивног отпада. Дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења.
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. Сурутка Ј., Електромагнетика, Грађевинска књига. Београд, 1975
 2. J. D. Jackson, Clasical Electrodinamics, John Wiley&Sons, New York, 1967
 3. И.Аничин: Нуклеарна физика I", Скрипта, Београд 1996
 4. М.Младеновић: "Увод у нуклеарну физику", ИБК Винча, Београд 1965
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, показне вежбе

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 60

Додатни услови оцењивања: