Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла, Механике континуума, Напонско стање у стенском масиву, Механика стена у подyемној експлоатацији, Критеријуми лома стенског материјала, Класификације стенског материјала.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Упознавање студената рударства са основама геомеханичким истраживањима неопходним за пројектовање и изградњу подземних складишта.

hiv prevention site aids testing at home
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Упознавање са физичко-механичким и техничким својствима и деформабилности стена и тла, које су битне за дефинисање одговарајућих параметара за проучавање напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал, за анализу стабилности подземних објеката, односно одређивање основних својстава стенског материјала као полазне основе за све даље рударске активности.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Садржај предмета:

Слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Проучиће се физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката и методама прорачуна носивости и слегања тла. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
vermox prodej vermox spc vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:
Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: