Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Савремени материјали

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Савремени материјали

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са карактеристичним својствима савремених материјала: керамике, полимера и композита. Стечена знања обезбеђују познавање својстава материјала у току процеса њиховог добијања, оптималан избор материјала за одређену примену, као и предвиђање понашања материјала у различитим условима експлоатације. Даљи правци на освајању нових материјала и побољшању особина постојећих.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Исход предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Избор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg

Садржај предмета:

У оквиру овог курса изучавају се фундаментална и примењена знања у развоју, производњи, модификовању и примени савремених материјала (керамике, полимера, композита и др.) у разним областима технологија. Од изузетне важности за праксу је познавање механичког понашања керамике, полимера и композита са гледишта везе између напона и деформације, еластичности, микропластичности, лома и високоеластичности.
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Trifunović P., Zeković M.,Đukanović N., 1999: Rudarski materijali, RGF Beograd.
  2. English L.K., 1987.: Composites Update, Materials Engineering.
  3. Advanced Composites, Proceedings of the 1985, Advanced Composites Conference, Engineering Societi of Detroit, Detroit.
  4. Stevanović M., 1992.: Vlaknima ojačani kompoziti-pregled stanja, Tehnika 3-4, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd.
  5. Plavšić B., 1996.: Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo, Naučna knjiga, Beograd.
why men cheat how women cheat dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: предавања + вежбе

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: колоквијум (маx. 30 бод.)+домаћи задаци (маx. 30 бод.)+усмени део испита (40 бод.)

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons open rite aid coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers