Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет: 217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из Механике флуида

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из Механике флуида

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: завршене мастер студије

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Увођење кандидата у одабрана поглавља из механике флуида

spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области механике флуида

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Проток флуида. Вискозан флуид; Навије - Стоксове једначине.Једначина континуитета. Струјно поље. Стабилност тела при пливању.Потенцијално струјање флуида. Струјање реалног флуида.Динамичка сличност струјања флуида. Бернулијев интеграл за стишљив флуид. Кинематичка и динамичка вискозност.Коефицијент и модул стишљивости флуида. Закон количине кретања за флуид. Коши – Лагражев интеграл Ојлерових једначина. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида.Бернулијев интеграл за нестишљив флуид. Пливање; Архимедова сила потиска.Сила притиска флуида на произвољну површ. Теореме Лагранжа и Хелмхолца. Вртложно струјање флуида. Паскалов хидростатички парадокс .Центар притиска нестишљивог флуида. Стишљив флуид у пољу силе теже.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons open rite aid coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. П.Цветковић, Механика флуида, Саобраћајни факултет 1990
  2. К. Вороњец, Н. Орадовић, Механика флуида, Грађевинска књига 1965
  3. М.Плавшић, Механика фуида, Научна књига 1976
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
proscar online uk by-expression.com proscar online uk

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавање и семинарски радови

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 80

Додатни услови оцењивања: