Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 222
E-mail: aleksandar.ivic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике

Предавачи: проф. др Александар Ивић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Без услова

hiv prevention site aids testing at home
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Циљ предмета: Упознавање студената са основним модерним техникама Вероватноће и Статистике које су неопходне за сложене инжењерске проблеме који се јављају пред докторандима

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription discounts cards read prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: Стицање квалитетног знања из Вероватноће и Статистике.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Основни појмови теорије Вероватноће. Дискретне и непрекидне случајне променљиве, и основне расподеле. Математичко очекивање, моменти, варијанса и коефицијент корелације. Расподела дводимензионалних случајних промељивих. Дискретни и непрекидни ланци Маркова. Фуријеови редови и Фуријеова трансформација. Карактеристичне функције и функције генератрисе момената. Интегралне трансформације. Основне статистичке величине и неке расподеле статистике. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Корелација и регресија.
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература: :

  1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.
  3. Весна Јевремовић, Вероватноћа и Статистика (Математика ИИИ), Грађевински факултети КРУГ, Београд, 1999.
  4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: предавања и консултације

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 100
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: