Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет: 169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви

Предавачи: проф. др Божо Колоња

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Математика I и II, Информатика I

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
cephalexin xifaxan clomid 100mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима геостатистике и њене примене у оцени рудних лежишта

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
hiv prevention open aids testing at home
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да владају основама геостатистичких прорачуна и да као корисници специјализованих софтверских алата учествују у савременом моделирању лежишта

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

У уводном делу курса се изучавају основе геостатистичког приступа и карактеристике оцене лежишта, као што су скала посматрања, критеријуми за оцену и континуитет, зоне утицаја и други. Потом се излажу једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике. Следи изучавање једнодимензионалних, дводимензионалних и тродимензионалних варијанси и коваријанси. Потом се приступа изучавању опште оцене рудног лежишта, уз процену и визуелизацију у две и три димензије. Дају се оцена варијансе за свеукупну средњу вредност садржаја у три димензије и геометријска грешка, као и фактори који на њу утичу. Излажу се методе добијања оцене лежишта, и коначно, даје се приступ оптималном оцењивању уз криговање и осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Излаже се криговање у пракси и коришћење криговања за верификацију геостатистичких модела. У оквиру пратичне наставе: Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема. Презентација примера везаних за основе геостатистичког приступа. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за једнодимензионалне, дводимензионалне и тродимензионалне вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за општу оцену рудног лежишта, са акцентом на криговање.
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Литература:

  1. Clark I., Practical Geostatistics, Applied Science Publishers, 1979.
  2. Chiles J.P,, Delfiner P., Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, John Wiley and Sons, 1999.
  3. GS+ Online Manual, http://www.gammadesign.com/GSWinHelp/gswinhelp.htm
  4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com/
  5. SURPAC Reference Manual, www.surpacminex.org/support/manuals/index.shtml
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 15
семинар-и 35

Додатни услови оцењивања: