Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Истражно бушење

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Истражно бушење

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај предмет подразумева познавање механике стена, машинских елемената и рударских машина.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg

Циљ предмета: Циљ курса је да студенте рударства упозна са техником и технологијом истражног и дубоког бушења уопште, методама и опремом за бушење. У овом курсу акценат је стављен на језгровање, односно узорковање стенског масива и различите поступке језгровања примерене стени у којој се буши.

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Овладавање техником истражног бушења

prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод, Бушотина и њени елементи, Бушење, Истраживање лежишта бушењем, Подаци о лежишту до којих се може доћи истражним бушењем, Историјски развој технике бушења, Физичко-механичке, техничке и структурне особине стена, Ротационо бушење са језгровањем. Теорија разарања стене ротационим бушењем, Дијамантске круне, Дијаманти, Конструктивни облици дијамантских круна, Круне са сечивом од волфрамкарбида, Круне са сечивом од поликристала, Избор бушаће круне, Поступци језгровања и уређаји за језгровање, Једноструке цеви за језгровање, Двоструке цеви за језгровање, Двоструке цеви са раздвојеном унутрашњом цеви, Wире Лине уређај за језровање, Уређаји за орјентацију језгра, Флуиди за испирање, Подела флуида за испирање, Материјали за израду и обраду исплаке, Израда исплаке, Функције флуида за испирање, Особине флуида за испирање и њихово испитивање, Густина, Вискозитет, Чврстоћа гела, Филтрација, Садржај песка, Концентрација водоникових јона, Садржај чврстих честица, Хемијска анализа, Одстрањивање набушених честица из исплаке, Пумпе за испирање, Прибор за бушење, Спојнице, Хватачи језгра, Бушаће шипке, Испирна глава. Уређаји и опрема за маневрисање, Торњеви, Извлакач бушаћих шипки, Задржач бушаћих шипки, Котураче, Челично уже. Бушилице, Бушилице са ручним померањем вретена, Бушилице са механичким диференцијалним померањем вретена, Бушилице са хидрауличким померањем вретена, Бушилице са покретном ротационом главом, Режим бушења, Режим бушења круном са сечивом од волфрам карбида, Режим бушења круном са сечивом од површински уграђених дијаманата, Режим бушења круном са сечивом од дијамантске прашине, Заштита бушотине, Зацевљење, Тампонирање, Цементација. Ликвидација бушотине, Хаварије у процесу бушења, Заглава бушаћег прибора у бушотини, Кидање бушаћег прибора, Кидање челичног ужета, Упадање металних предмета у бушотину, Девијација бушотине, Мерење девијације, Усмерено бушење, Ударно бушење, Ударно бушење без исплаке, Ударно бушење са исплаком, Прибор за ударно бушење, Режим бушења. Ударно-ротационо бушење. Мере сигурности и заштите, Мере сигурности и техничке заштите при раду, Заштита човекове околине.
i cheat on my husband link cheated on my husband
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

  1. С. Торбица, Б. Лековић. ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ. Рударско-геолошки факултет, Београд 2001.
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: