Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет: 232
E-mail: laslo.caki@rgf.bg.ac.rs

Механика тла

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Механика тла

Предавачи: проф. др Ласло Чаки

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Стицање основних знања из механике тла

how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава:
1. Увод (историјски развој, задатак и предмет); 2. Методе узимања узорака (опрема, димензије, меродавност, репрезентативност); 3. Структура тла и минерала глина; 4. Фазни састав; 5. Гранулометријски састав –порометријски састав; 6. Консистенција (врста и стања); 7. Карактеристике збијања; 8.Класификација и наименовање тла (USCS, AASHTO); 9. Теренска идентификација тла; 10. Водопропустљивост, вододрживост, капиларност; 11. Напони и деформације и напонско-деформацијске карактеристике-Моров круг; 12. Геостатичко напонско стање (Терцагијев принцип ефективних напона); 13. Експериментално истраживање напонско-деформацијских карактеристика тла; 14. Деформабилне карактеристике тла; 15. Чврстоћа тла.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons

Литература: Литература:

  1. Максимовић, М., 1995: Механика тла, Гроскњига, стр. 585.
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770.
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд.
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553.
  5. Бројна страна литература и Интернет
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 30
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg