Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска графика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска графика

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Програмски садржаји овог предмета треба да омогуће оспособљавање студената за схватање облика и проблема из тродимензионалног простора као и графичко приказивање и решавање на раван цртежа.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Увод у предмет. Методе приказивања рударских објеката. Стандарди за оформљење цртежа. Заглавља и размера. Геометријске основе облика делова. Конструкција кривих линија (елипса, парабола, еволвента, циклоида, завојница,
Архимедова спирала и др). Наношење димензија ( котирање) на цртежима.Елементи кота. Р едно, паралелно и комбиновано котирање.
Приказивање предмета ортогоналним пројектовањем. Европски начин приказивања. Амерички начин приказивања.
Принципи приказивања рударских објеката и њихових елемената методом пресека и профила. Основна правила пресека. Врсте пресека. Шрафирање пресека.
Аксонометријски приказ рудника.
Означавање стања површине на цртежима. Означавање материјала, заштите и стања материлала на цртежу.
Израда радионичких цртежа дела. Приказивање међусобног положаја више делова у склопу и даља конструктивна разрада склопа. Симболи и њихова примена у инжењерској графици. Основни симболи који се користе у рударсву.
Опште поставке при изради шема. Састављање технолошких и кинематичких шема. Електричне, хидрауличне и пнеуматске шеме.
Примена котиране пројекције у рударству. Платформа. Хоризонталан прав пут. Хоризонталан пут у кривини.
Насип. Усек. Граница усек- насип. Канали. Прав пут у паду. Одређивање линије насопа и усека помоћу попречних профила. Одређивање линија насипа и усека помоћу изохипси. Пут у паду у кривини. Сложени примери решавања линија насипа и усека саобраћајница.
Рудни слој. Представљање дела земљине површи у косој аксонометрији. Блок дијаграм. Приказиваqње рудног слоја пресецањем дела замишљене површи представљене блок-дијаграмом.
Практична настава:
Конструкције кривих линија. Пресеци рудничких просторија. Приказивање задатог предмета ( у аксонометрији) у потребном броју пројекција. Израда радионичког цртежа задатог предмета. Израда карактеристичних рударских цртежа. Приказивање предмета (који је задат у отогоналној пројекцији) у аксонометрији.
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Литература:

  1. Крстовић Слободанка,1999. Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд
  2. Пантелић Тодор, 1972. Техничко цртање, Београд
  3. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, Београд
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 60
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 30

Додатни услови оцењивања: